Head of Digitalization & PP Services

Miejsce Polkowice
Forma umowa o pracę
Kandydaci K/M/NB

Twoje obowiązki, to:

 • zarządzanie projektami digitalizacji w obszarze personalnym dla Brose Sitech Group (SAP/SAP HCM/ SAPSF) zgodnie z zakresem, harmonogramem i budżetem projektu,
 • zarządzanie procesami personalnymi w BS Polska zgodnie z globalnymi regulacjami Brose Sitech Group,  (wdrażanie procedur postępowania, struktury organizacyjnej na poziomie lokalnym),
 • koordynowanie procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji (zgodnie z regulacjami RODO),
 • zarządzanie zespołem realizującym zadania związane z przywilejami pracowniczymi (typu zdrowie, kantyna),
 • zarządzenie zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie i koordynację działań związanych m.in. z zarządzania zdrowiem, kantyną,
 • współpraca z jednostkami powiązanymi organizacji na poziomie lokalnym i globalnym oraz Zarządem,
 • współpraca z dostawcami zewnętrznymi w ramach realizowanych zadań.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie oraz ciekawą, pełną wyzwań pracę, kontakt z nowymi technologiami,
 • indywidualne możliwości rozwoju zawodowego, dofinansowanie do nauki i szkoleń,
 • dodatkowe benefity finansowe (m.in. roczny Bonus) oraz pozafinansowe,
 • ubezpieczenie na życie, fundusz inwestycyjny, prywatna opieka medyczna,
 • samochód służbowy + karta paliwowa, telefon służbowy, laptop,
 • pakiety sportowe na preferencyjnych warunkach,
 • elastyczny czas pracy, home office – model hybrydowy.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Informatyka, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Projektami lub podobne),
 • posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku w międzynarodowym środowisku pracy,
 • potrafisz analitycznie myśleć oraz posiadasz umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • znasz język niemiecki w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • znasz język angielski w stopniu komunikatywnym- będzie to dodatkowym atutem,
 • potrafisz efektywnie wyznaczać priorytety i pracować pod presją czasu,
 • jesteś osobą komunikatywną,
 • jesteś osobą obowiązkową i odpowiedzialną, samodzielną, dokładną, zaangażowaną i terminowo realizującą zadania.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy Brose Sitech sp. z o. o.

CV - online

Jeżeli nie znalazłeś ogłoszenia o pracę, która dot. Twoich kompetencji możesz aplikować do naszej bazy CV poprzez wypełnienie poniższego formularza CV-online.  

CV - online Września CV - online Głogów CV-online Polkowice

Proces rekrutacji w Brose Sitech

Proces rekrutacji w Brose Sitech jest kilkustopniowy. W zależności od stanowiska oraz poziomu wymagań może być mniej lub bardziej rozbudowany i czasochłonny.

1

Analiza CV i listu motywacyjnego

2

Wywiad telefoniczny z kandydatem (opcjonalnie)

3

Testy kompetecyjno - osobowościowe

4

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

5

Sprawdzenie referencji (opcjonalnie)

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji wystarczy przesłać formularz aplikacyjny dostępny w zakładce „Oferty pracy” lub CV oraz List motywacyjny. Po dokładnej analizie nadesłanych dokumentów wybrane osoby zostają zaproszone do kolejnego etapu procesu rekrutacyjnego, którego główny trzon stanowi rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem działu oraz przedstawicielem działu personalnego. Podczas rozmowy badamy poziom wiedzy i umiejętności oraz motywację do pracy i oczekiwania Kandydata.

Uzupełnieniem rozmowy są testy kompetencyjno-osobowościowe. W zależności od stanowiska mogą to być rożnego rodzaju zadania praktyczne, kwestionariusze czy próbki pracy. W uzasadnionych przypadkach rekrutacja odbywa się w formie ośrodków oceny (Assessment Centre).