Referent ds. analiz MES

Miejsce Polkowice/Wrocław 
Forma Umowa o pracę 
Kandydaci K/M

Twoje obowiązki, to:

 • udział w projektowaniu nowych lub modyfikacji istniejących produktów lub ich części,
 • udział w opracowywaniu nowych konceptów rozwiązań konstrukcyjnych,
 • przygotowanie szczegółowych raportów z wirtualnych obliczeń wytrzymałościowych zawierających m. in. przedmiot badań, cel, metodologię, wyniki oraz ich prezentacja,
 • udział w projektowaniu i bieżącym nadzorowaniu budowy prototypu i produktu finalnego,
 • udział w projektowaniu stanowisk testowych i narzędzi prototypowych,
 • przeprowadzanie analiz numerycznych MES (Crash-test, analiz quasi statycznych, symulacji tłoczenia),
 • udział w analizie wyników rzeczywistych testów oraz walidacja symulacji numerycznych,
 • udział w spotkaniach, konferencjach technicznych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie i ciekawą, pełną wyzwań pracę, kontakt z nowymi technologiami,
 • indywidualne możliwości rozwoju zawodowego, dofinansowanie do nauki i szkoleń,
 • liczne benefity finansowe, świadczenia urlopowe i świąteczne, dofinansowanie do posiłków w kantynie,
 • opiekę zdrowotną, pakiety sportowe na preferencyjnych warunkach,
 • elastyczny czas pracy, pracę w modelu hybrydowym.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym,
 • masz min. 6 miesięczne doświadczenie pracy w dziale konstrukcyjnym w zakładzie o takim samym lub zbliżonym profilu,
 • bardzo dobrze posługujesz się językiem angielskim (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem),
 • posiadasz umiejętność obsługiwania programów komputerowych Microsoft Office, Pam Crash/Ls-Dyna, Ansa, Animator,
 • posiadasz umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, pracy w grupie,
 • jesteś komunikatywny, kreatywny, samodzielny i odporny na stres,
 • posiadasz prawo jazdy kat. B.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy Brose Sitech sp. z o. o.

CV - online

Jeżeli nie znalazłeś ogłoszenia o pracę, która dot. Twoich kompetencji możesz aplikować do naszej bazy CV poprzez wypełnienie poniższego formularza CV-online.  

CV - online Września CV - online Głogów CV-online Polkowice

Proces rekrutacji w Brose Sitech

Proces rekrutacji w Brose Sitech jest kilkustopniowy. W zależności od stanowiska oraz poziomu wymagań może być mniej lub bardziej rozbudowany i czasochłonny.

1

Analiza CV i listu motywacyjnego

2

Wywiad telefoniczny z kandydatem (opcjonalnie)

3

Testy kompetecyjno - osobowościowe

4

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

5

Sprawdzenie referencji (opcjonalnie)

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji wystarczy przesłać formularz aplikacyjny dostępny w zakładce „Oferty pracy” lub CV oraz List motywacyjny. Po dokładnej analizie nadesłanych dokumentów wybrane osoby zostają zaproszone do kolejnego etapu procesu rekrutacyjnego, którego główny trzon stanowi rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem działu oraz przedstawicielem działu personalnego. Podczas rozmowy badamy poziom wiedzy i umiejętności oraz motywację do pracy i oczekiwania Kandydata.

Uzupełnieniem rozmowy są testy kompetencyjno-osobowościowe. W zależności od stanowiska mogą to być rożnego rodzaju zadania praktyczne, kwestionariusze czy próbki pracy. W uzasadnionych przypadkach rekrutacja odbywa się w formie ośrodków oceny (Assessment Centre).