Specjalista ds. konsolidacji i sprawozdawczości

Miejsce Polkowice / Wrocław
Forma Umowa o pracę 
Kandydaci K/M

Twoje obowiązki, to:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych skonsolidowanych Grupy oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki według MSSF,
 • weryfikacja i analiza danych finansowych spółek Grupy na potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF,
 • przygotowanie zestawień, raportów i sprawozdań na potrzeby Zarządu, udziałowców, banków oraz innych instytucji i urzędów,
 • udział w zamknięciu ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • opracowanie polityki cen transferowych i zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi wraz ze sporządzaniem dokumentacji, analiz oraz wycen w obszarze cen transferowych,
 • aktualizacja dokumentacji polityki rachunkowości w kontekście zmian MSSF i przepisów rachunkowych,
 • współudział w procesie standaryzacji i optymalizacji procesów finansowo-księgowych oraz jednolitych rozwiązań w systemach informatycznych dla celów księgowości zgodnych z obowiązującymi przepisami i polityką rachunkowości.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę, kontakt z nowymi technologiami,
 • indywidualne możliwości rozwoju zawodowego, dofinansowanie do nauki i szkoleń,
 • liczne benefity finansowe, świadczenia urlopowe i świąteczne,
 • dofinansowanie do posiłków w kantynie,
 • opiekę zdrowotną, pakiety sportowe na preferencyjnych warunkach,
 • elastyczny czas pracy.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe,
 • masz min. 3 letnie doświadczenie w dziale finansowym,
 • znasz prawo podatkowe i bilansowe oraz posiadasz wiedzę z zakresu MSR/MSSF,
 • jesteś dokładny, samodzielny, obowiązkowy, systematyczny i komunikatywny,
 • znasz komunikatywnie język angielski (mile widziana znajomość języka niemieckiego),
 • posiadasz umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia oraz praktyczną znajomość obsługi systemów informatycznych (m.in. MS Office).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy Brose Sitech sp. z o. o.

CV - online

Jeżeli nie znalazłeś ogłoszenia o pracę, która dot. Twoich kompetencji możesz aplikować do naszej bazy CV poprzez wypełnienie poniższego formularza CV-online.  

CV - online Września CV - online Głogów CV-online Polkowice

Proces rekrutacji w Brose Sitech

Proces rekrutacji w Brose Sitech jest kilkustopniowy. W zależności od stanowiska oraz poziomu wymagań może być mniej lub bardziej rozbudowany i czasochłonny.

1

Analiza CV i listu motywacyjnego

2

Wywiad telefoniczny z kandydatem (opcjonalnie)

3

Testy kompetecyjno - osobowościowe

4

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

5

Sprawdzenie referencji (opcjonalnie)

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji wystarczy przesłać formularz aplikacyjny dostępny w zakładce „Oferty pracy” lub CV oraz List motywacyjny. Po dokładnej analizie nadesłanych dokumentów wybrane osoby zostają zaproszone do kolejnego etapu procesu rekrutacyjnego, którego główny trzon stanowi rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem działu oraz przedstawicielem działu personalnego. Podczas rozmowy badamy poziom wiedzy i umiejętności oraz motywację do pracy i oczekiwania Kandydata.

Uzupełnieniem rozmowy są testy kompetencyjno-osobowościowe. W zależności od stanowiska mogą to być rożnego rodzaju zadania praktyczne, kwestionariusze czy próbki pracy. W uzasadnionych przypadkach rekrutacja odbywa się w formie ośrodków oceny (Assessment Centre).