Integralność i Compliance są głównymi elementami strategii przedsiębiorstwa Brose Sitech.
 Compliance to sposób zarządzania zgodnością. Zgodne działanie opiera się na przestrzeganiu ściśle określonych reguł i zasad.

O Compliance

Zgodność z przepisami ustawowymi i przyjętymi normami (Compliance) stanowią podstawowe zasady działania naszego przedsiębiorstwa i są traktowane absolutnie priorytetowo.

Tworzą one podstawę wysokiej pozycji naszej firmy na rynku, zaufania wśród klientów i partnerów handlowych, dobrostanu pracowników oraz trwałego sukcesu gospodarczego. Dbałość o przestrzeganie reguł i zasad w Brose Sitech spoczywa na każdym pracowniku, niezależnie od zajmowanego stanowiska.
 
W Grupie Brose Sitech funkcjonuje dział Compliance, w ramach którego powołaliśmy Compliance Officera, który zajmuje się m.in. dbałością o przestrzeganie procedur, procesów wewnątrz organizacji, nadzorowaniem przepływu informacji oraz identyfikowaniem i zarządzaniem konfliktami interesów, a także budowaniem świadomości pracowników z obszaru Compliance.

Zgłaszanie naruszeń

Jakiekolwiek naruszenia przyjętych zasad postępowania i przepisów ustawowych nie są tolerowane. Konieczna jest czujność wszystkich pracowników i ich gotowość w przypadku konkretnego podejrzenia do sygnalizowania potencjalnego naruszenia oraz sprawne i obiektywne wyjaśnianie zgłoszonych podejrzeń.

Byłeś świadkiem nieprzestrzegania praw i obowiązków, naruszania praw pracowniczych, korupcji lub mobbingu? Możesz porozmawiać ze swoim bezpośrednim przełożonym i ustalić drogę dalszego postępowania lub zgłosić się do Compliance Officera. Jeśli nie jest to możliwe lub czujesz, że wolisz skontaktować się z osobą niezależną, możesz skorzystać z anonimowych kanałów zgłaszania nadużyć.


Zgłoś naruszenie przez e-mail

compliance@brose-sitech.com


Zgłoś naruszenie przez system
https://report.whistleb.com/pl/brose-sitech

PAMIĘTAJ! SYSTEM DO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ ZAPEWNIA PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ! JESTEŚ CHRONIONY!

 

Dokumenty


Kontakt

Compliance Officer

Paulina Borkowska-Polanowicz
paulina.borkowska-polanowicz@brose-sitech.com

Biuro Compliance Officera

  • Polkowice, I piętro, środkowa klatka, obok Biura Zarządu

Dostępność stacjonarna

  • poniedziałki oraz środy - 07:30-15:30

Dostępność online

  • poniedziałek - piątek - 07:30-15:30