2 maj 2023

Zmiany personalne w Zarządzie Grupy Brose Sitech

Z dniem 01 maja 2023 roku Florian Müller objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w Brose Sitech sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach.

Na tym stanowisku będzie zarządzał wszystkimi procesami ekonomicznymi przedsiębiorstwa, w tym obszarami: controllingu, finansów, podatków, spraw prawnych i zakupów. Jego głównym zadaniem będzie stabilizacja wyników finansowych wszystkich spółek Grupy Brose Sitech z lokalizacjami w Polsce, Niemczech, Czechach i Chinach. 

Florian Müller jest związany z koncernem Volkswagen od wielu lat i zajmował w nim liczne stanowiska kierownicze w obszarach controllingu i zaopatrzenia. Od sierpnia 2021 roku sprawował funkcję Dyrektora finansów i zakupów w spółce Volkswagen Motor Polska w Polkowicach. Wcześniej, od listopada 2018 roku, zarządzał działem Controllingu w obszarze produkcji Volkswagen Group Components w Wolfsburgu. W latach 2013-2018 Florian Müller zarządzał Controllingiem      w obszarze komponentów i zakładów produkcyjnych Grupy Volkswagen AG. Przed rozpoczęciem kariery w koncernie zajmował różne stanowiska kierownicze w zakresie finansów i strategii. Studiował inżynierię przemysłową ze specjalizacją w budowie maszyn na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

"Bogate doświadczenie Floriana Müllera w zakresie finansów, a także w branży motoryzacyjnej, będzie nieocenione dla naszej firmy w kontekście dalszego rozwoju i rozszerzania działalności. Jestem przekonany, że odegra on kluczową rolę w kształtowaniu, aktualizacji i realizacji strategii" - mówi Thomas Spangler, Prezes Zarządu Grupy Brose Sitech. 

Wraz z tą nominacją Florian Müller uzupełnia skład Zarządu Grupy Brose Sitech, który tworzą Thomas Spangler, Stefanie Wangemann (Wiceprezes Zarządu ds. personalnych, organizacyjnych i IT) oraz Michael Brandstetter (Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych). 

Florian Müller objął stanowisko Tomasza Lewandowskiego, który zgodnie z planem, po ustaniu zatrudnienia w spółce pod koniec marca, wrócił do koncernu Volkswagen.

Zmiany personalne w Zarządzie Grupy Brose Sitech