1. Ogólne warunki zakupu PL DE EN

 2. a) Bedingungen für Serienlieferanten PL DE EN 

   

  b) Bedingungen für neue Lieferanten DE EN

 3. Zasady współpracy dostawców w zakresie dyspozycji części zakupowych PL DE EN 

 4. Zeszyt wymagań jakościowych oraz załącznik EN DE PL

 5. Księga Bezpieczeństwa Wykonawcy  EN DE PL

 6. Specyfikacja wymagań energetycznych  EN DE PL

 7. Uregulowania w zakresie SZŚ dla Dostawców / Poddostawców  EN DE PL

 8. Uregulowania w zakresie SZŚ dla Wykonawców / Podwykonawców  EN DE PL