W zarządzaniu firmą wspierają nas także certyfikowane systemy zarządzania, takie jak ISO 9001, IATF 16 949, ISO 14001, ISO 45001, IQ NET, AEO. Aby sprawniej zarządzać kwestiami związanymi ze zgodnościami, powołaliśmy Compliance Officera.

Jego rolą jest zapewnienie stałej zgodności przedsiębiorstwa, m.in. poprzez uwzględnianie wymogów prawnych i biznesowych, identyfikację istniejących oraz mogących się pojawić ryzyk związanych ze zgodnością, monitorowanie i ocenę skuteczności działania systemu oraz procedur zapewniania zgodności i procedur kontrolnych, dostosowywanie, koordynowanie i wdrażanie działań w zakresie zapewniania zgodności i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, a także usprawnianie i monitorowanie procesów zarządzania zmieniającym się ryzykiem zgodności. 

ISO 9001 [IQ NET]

IQNet_449759 QM15_EN_Polkowice.pdf

pobierz

IQNet_30950030 QM15_EN_Głogów.pdf

pobierz

IQNet_30950820 QM15_EN_Września.pdf

pobierz

ISO 9001

Certyfikat ISO 9001
ISO_9001_PL_Polkowice.pdf

pobierz

Certyfikat ISO 9001
ISO_9001_EN_Polkowice.pdf

pobierz

Certyfikat ISO 9001
ISO_9001_PL_Głoogw.pdf

pobierz

Certyfikat ISO9001
ISO_9001_EN_Glogow.pdf

pobierz

Certyfikat ISO9001
ISO_9001_PL_Września.pdf

pobierz

Certyfikat ISO9001
ISO_9001_EN_Września.pdf

pobierz

IATF 16949

Certyfikat IATF 16949 
IATF_16949_Polkowice_PL.pdf

pobierz

Certyfikat IATF 16949
IATF_16949_Polkowice_EN_1.pdf

pobierz

Certyfikat IATF 16949
IATF_16949_PL_Glogow.pdf

pobierz

Certyfikat IATF 16949
IATF_16949_EN_Glogow.pdf

pobierz

Certyfikat IATF 16949
IATF_16949_PL Września.pdf

pobierz

Certyfikat IATF 16949
IATF_16949_EN_Września.pdf

pobierz

ISO 14001

Certyfikat ISO 14001
14001_PL.pdf

pobierz

Certyfikat ISO 14001
14001_DE.pdf

pobierz

Certyfikat ISO 14001
14001_EN.pdf

pobierz

ISO 14001 IQ NET

Certyfikat ISO 14001
IQNet_14001_EN.pdf

pobierz

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 
ISO_PL.pdf

pobierz

ISO 45001:2018
ISO_DE.pdf

pobierz

ISO 45001:2018
ISO_EN.pdf

pobierz

ISO 50001

Certyfikat ISO 50001
ISO_50001.pdf

pobierz

Certyfikat ISO 50001
ISO_50001_EN.pdf

download

Certyfikat ISO 50001
ISO_50001_DE.pdf

download