Podejmowane przez nas działania zewnętrzne nakierowane są na tworzenie i utrzymywanie trwałych kontaktów z naszymi interesariuszami oraz społecznością lokalną. Współpraca z tymi podmiotami jest oparta na solidnych fundamentach – zaufaniu i partnerstwie.

Kształcenie dualne

Biorąc przykład z naszych zachodnich sąsiadów wprowadziliśmy dualne kształcenie. Dualny system kształcenia to nic innego jak połączenie nauki teoretycznej z praktyką zawodową.

Brose Sitech znając potrzeby rynku pracy wdrożyła kształcenie dualne zarówno na poziomie szkoły zawodowej, jak i szkolnictwa wyższego.

W 2007 r. wspólnie z Zespołem Szkół w Chocianowie utworzona została pierwsza klasa szkoły zawodowej o profilu „monter mechatronik”, a uczniów w tym kierunku kształcimy do dziś. Pierwsze doświadczenie praktyczne uczniowie zdobywają w drugiej klasie szkoły zawodowej w trakcie praktyki. Natomiast w trzeciej klasie przebywają w firmie ze statusem pracownika młodocianego.

Doceniając korzyści wynikające z wprowadzenia kształcenia zawodowego, w 2015 r. wdrożyliśmy dualny system kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego. Praktyczne kształcenie studentów realizujemy we współpracy z Politechniką Wrocławską, gdzie poszukujemy studentów z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Naszym drugim partnerem jest Polsko- Niemiecka Izba Przemysłowo- Handlowa, z którą to opracowujemy i przygotowujemy cały program projektu.


Jestem bezpieczny w podróży

Budowanie społecznie odpowiedzialnej postawy stanowiło fundament do powstania projektu „Brose Sitech Jestem bezpieczny w podróży” -  kampanii edukacyjno-uświadamiającej na temat bezpiecznego podróżowania samochodem. Akcja kierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych (klasy I-III) i przedszkoli.

Zajęcia składają się z rozmów o bezpiecznym podróżowaniu. W części praktycznej prezentowane jest prawidłowe zapinanie pasów bezpieczeństwa na symulatorach przy udziale dzieci. Omawiamy również najczęściej stosowane błędy, a w końcowej fazie zajęć prezentowany jest film przedstawiający skutki jazdy autem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Poczucie, że dzięki tym spotkaniom Brose Sitech może realnie wpływać na bezpieczeństwo podróżujących dzieci jest bezcenne i motywuje nas do dalszego działania.

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji!

Kontakt: Beata Kłos +48 668 432 651