Mając na względzie dalszy rozwój i wzrost innowacyjności spółki, inwestujemy  w edukację młodego pokolenia, dlatego też już na etapie szkoły zawodowej umożliwiamy młodzieży zdobycie praktycznego doświadczenia w naszej firmie.

W Zespole Szkół w Chocianowie została utworzona klasa o profilu mechatronik, a jej uczniowie rozpoczęli praktyczną naukę zawodu w Brose Sitech.

Zatrudniając pracowników młodocianych dajemy im możliwość nie tylko zarobienia pierwszej pensji, ale przede wszystkim rozwijamy w nich cenne umiejętności, dzięki czemu stają się bardziej wartościowymi kandydatami na rynku pracy i mają większe szanse na zdobycie późniejszego zatrudnienia.

Przebieg kształcenia

Nauka w szkole trwa 3 lata i w tym okresie uczniowie są zatrudnieni przez naszą firmę jako pracownicy młodociani. W pierwszej klasie pracownicy młodociani przechodzą szkolenia wstępne w naszej firmie, naukę teoretyczną i praktyczną odbywają w szkole. Natomiast w drugim i trzecim roku przebywają już regularnie w Brose Sitech. (w drugiej  klasie – podczas 6-tygodniowej praktyki, a w trzeciej – 2 dni w tygodniu). Podczas kształcenia praktycznego pracownicy młodociani szkolą się  w  Centrum Szkoleniowym m.in. z zakresu podstaw ergonomii i standaryzacji pracy oraz zapewnienia jakości.

Jak złożyć aplikację?

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji wystarczy wypełnić formularz CV-online, który jest umieszczony w aktualne praktyki i staże.

Jeżeli nie znalazłeś ogłoszenia o pracę, które dot. Twoich kompetencji możesz aplikować do naszej bazy CV poprzez wypełnienie poniższego formularza CV-online.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Zakład Polkowice:
Amelia Kurt

  • Telefon
    + 48 76 726 71 86

Zakład Głogów:
Amelia Kurt

  • Telefon
    + 48 76 726 71 86

Zakład Września:
Monika Wiktorowska

  • Telefon
    +48 76 726 75 95
Polkowice
Praktyki Staż
Głogów
Praktyki Staż
Września
Praktyki Staż