Risk & Audit Manager

Miejsce Polkowice/Wrocław
Forma Umowa o pracę
Kandydaci K/M/NB

Twoje obowiązki, to:

 • odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (ERM) i centralny kontakt w ramach spółek grupy, dla akcjonariuszy i partnerów joint venture,
 • prowadzenie zarządzania ryzykiem operacyjnym przy użyciu nowoczesnych metod, takich jak ciągłe monitorowanie i samoocena kontroli,
 • dalszy rozwój procesu zarządzania ryzykiem (wczesne wykrywanie ryzyka, zarządzanie, monitorowanie i raportowanie),
 • doradzanie i wspieranie wszystkich odpowiednich działów w radzeniu sobie z ryzykiem operacyjnym i strategicznym, przeprowadzanie analiz ryzyka/ocen ryzyka i opracowywanie odpowiednich środków zaradczych,
 • planowanie działań audytowych (audyty systemowe, funkcjonalne i indywidualne), wraz z późniejszym tworzeniem raportów,
 • przeprowadzanie rutynowych i specjalnych audytów, a także wspieranie wewnętrznych dochodzeń w całej grupie, identyfikowanie słabych punktów procesów, opracowywanie konkretnych środków, monitorowanie wdrażania,
 • rozwój systemu audytu poprzez nowoczesne podejścia, takie jak zwinny audyt,
 • zarządzanie i koordynacja zewnętrznego dostawcy usług dla projektów audytowych,
 • wprowadzenie standardów i edukacja pracowników poprzez działania informacyjne, szkoleniowe i uświadamiające,
 • bezpośrednia linia raportowania do dyrektora finansowego (CFO) Brose Sitech Group.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie oraz ciekawą, pełną wyzwań pracę, kontakt z nowymi technologiami,
 • indywidualne możliwości rozwoju zawodowego, dofinansowanie do nauki i szkoleń,
 • dodatkowe benefity finansowe (m.in. roczny Bonus) oraz pozafinansowe,
 • ubezpieczenie na życie, fundusz inwestycyjny, prywatna opieka medyczna,
 • samochód służbowy + karta paliwowa, telefon służbowy, laptop,
 • pakiety sportowe na preferencyjnych warunkach,
 • elastyczny czas pracy, home office – model hybrydowy.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • posiadasz ukończone studia wyższe, np. inżynieria, administracja biznesowa/ekonomia, IT, ERM, prawo,
 • masz kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie audytu/zarządzania ryzykiem,
 • znasz w stopniu bardzo dobrym pakiet MS Office (w szczególności MS Excel, MS PowerPoint i MS Power BI) oraz SAP,
 • jesteś osobą odpowiedzialną,
 • jesteś zorientowany na cel i pracujesz w sposób ustrukturyzowany,
 • posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • posiadasz bardzo dobre umiejętności analityczne i szybkie rozumienie,
 • znasz język angielski i niemiecki w stopniu biegłym,
 • jesteś osobą otwartą na podróże służbowe.

Mile widziane:

 • doświadczenie z oprogramowaniem do zarządzania ryzykiem i audytem,
 • odpowiednie egzaminy zawodowe (np. CIA) lub doświadczenie z odpowiednimi certyfikatami systemowymi.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy Brose Sitech sp. z o. o.

CV - online

Jeżeli nie znalazłeś ogłoszenia o pracę, która dot. Twoich kompetencji możesz aplikować do naszej bazy CV poprzez wypełnienie poniższego formularza CV-online.  

CV - online Września CV - online Głogów CV-online Polkowice

Proces rekrutacji w Brose Sitech

Proces rekrutacji w Brose Sitech jest kilkustopniowy. W zależności od stanowiska oraz poziomu wymagań może być mniej lub bardziej rozbudowany i czasochłonny.

1

Analiza CV i listu motywacyjnego

2

Wywiad telefoniczny z kandydatem (opcjonalnie)

3

Testy kompetecyjno - osobowościowe

4

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

5

Sprawdzenie referencji (opcjonalnie)

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji wystarczy przesłać formularz aplikacyjny dostępny w zakładce „Oferty pracy” lub CV oraz List motywacyjny. Po dokładnej analizie nadesłanych dokumentów wybrane osoby zostają zaproszone do kolejnego etapu procesu rekrutacyjnego, którego główny trzon stanowi rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem działu oraz przedstawicielem działu personalnego. Podczas rozmowy badamy poziom wiedzy i umiejętności oraz motywację do pracy i oczekiwania Kandydata.

Uzupełnieniem rozmowy są testy kompetencyjno-osobowościowe. W zależności od stanowiska mogą to być rożnego rodzaju zadania praktyczne, kwestionariusze czy próbki pracy. W uzasadnionych przypadkach rekrutacja odbywa się w formie ośrodków oceny (Assessment Centre).